Pravilnici

Pravilnici

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 2018. godine sprovodi reformu srednjeg stručno obrazovanje s ciljem uvođenja dualno organizovanog obrazovanja. U sklopu reforme Ministarstvo je donijelo nekoliko podzakonskih akata:

  • Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 9/18 i 1/20)
  • Pravilnik o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/21)
  • Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita u srednjoj školi (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/21)

 

Dokumente možete preuzeti u pdf formatu ispod.

Email
Twitter
Facebook
LinkedIn