12. Otvoreni dani hemije

Danas su učenici naših osnovnih i srednjih škola u pratnji nastavnica Aldijane Živojević, Arijane Uzunović  i nastavnika Adila Mujagića prisustvovali manfestaciji pod nazivnom “12. Otvoreni dani hemije”.   Manifestacija je namjenjena zainteresovanim učenicima osnovnih i srednjih škola. Cilj je učenike osnovnih škola  kroz eksperimente zainteresovati za hemiju, a učenicima srednjih škola prezentirati naučno-nastavni rad katedre […]

Započela realizacija kantonalnih takmičenja

U srijedu 22.03.2023. godine održano je kantonalno takmičenje iz Vjeronauke za učenike osnovnih škola. Ovo je prvo takmičenje planirano kalendarom kantonalnih takmičenja za školsku 2022./2023. godinu. Domaćin takmičenja bila je OŠ “Hasan Turčalo-Brzi” Ilovača, a organizator je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK i Pedagoški zavod BPK. Takmičenje je proteklo u najboljem […]

Kalendar kantonalnih takmičenja

Dragi nastavnici, učenici i roditelji,. u skladu sa programskim aktivnostima, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Pedagoški zavod BPK   kontinuirano provode kantonalna takmičenja, a takav slučaj će biti i u ovoj školskoj 2022/2023. godini. Kao i ranijih godina, učenici će se i ove godine takmičiti u poznavanju gradiva iz […]

REALIZACIJA NASTAVE U ONLINE SEDMICI

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić sa saradnicima Amirom Borovac-inspektoricom za obrazovanje, direktorom Pedagoškog zavoda BPK-a Admirom Kurtovićem i saradnikom za oblast srednjeg obrazovanja Arminom Zecom  je u petak, 03.02.2023.godine organizirala radne posjete osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, gdje se u prvoj sedmici drugog polugodišta […]

NASTAVLJENE EDUKACIJE ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

U sklopu programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je organizirao edukaciju za nastavnike razredne nastave o temi “Korektivna gimnastika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja” gdje je o iskustvima u radu sa djecom i zdravstvenom aspektu tjelesnog vježbanja govorio magistar sporta Džanan […]

Međunarodni dan obrazovanja

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 24. januar kao Međunarodni dan obrazovanja. Njime se naglašava uloga obrazovanja za postizaje mira i razvoja. Također taj dan ističe i promiče bitnu ulogu obrazovanja u ljudskom i društvenom razvoju. Svrha njegovog obilježavanja na međunarodnom nivou je usmjeravanje pažnje vladama i narodima na dostupnost obrazovanja kao sredstva za izlazak […]

Predstavljene publikacije „Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa“ za peti razred osnovne škole

Predstavljene publikacije  „Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa“ za peti razred osnovne škole Autorice: Mirela Omerović, Dalila Patogija, Ajla Džiho, Edina Konak i „Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa“ za prvi razred srednjih škola Autorice: Mirela Omerović, Dalila Patogija, Leila Hamzagić Kovačević, Aida Bešlagić-Jašarević, Edina Filipović, Merhunisa Čerkez, Emina Dautbašić   U četvrtak, 19.01.2023.godine u […]

Predstavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde učestvovali na konferenciji ”Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja” održanoj 17.01. do 18.01.2023. godine u Sarajevu.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić i stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emina Hadžić, zajedno sa predstavnicima sve tri srednje škole iz BPK Goražde prisustvovale su na konferenciji ”Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja” održanoj 17.01. do 18.01.2023. godine u Sarajevu. […]

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Udruženjem „Društvo ujedinjenih građanskih akcija DUGA“

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Udruženjem „Društvo ujedinjenih građanskih akcija DUGA“ je organizirao edukaciju za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim školama o tomi “Primjena EASY TO READ standarda” u okviru  projekta „Smanjenje socijalne isključenosti i podrška obrazovanju djece iz društveno osjetljivih grupa“, koji za cilj ima unaprjeđenje obrazovnih i socijalnih usluga […]

Obavijest o edukacijama

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, organizira i provodi edukacije i seminare za sudionike odgojno-obrazovnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Bosanko-podrinjskog kantona Goražde. Edukacije su obavezne u skladu sa Programom stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja, te će prisustvo biti vrednovano u skladu sa Pravilnikom o praćenju, ocjenjivanju rada […]