Započele edukacije u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Pedagoškog zavoda BPK Goražde i organizacije Save the Children započele su obuke nastavnika sa područja našeg kantona  u kontekstu projekta ‘Edukacija u cilju prevencije seksualnog zlostavljanja djece’ (engl. CSAPE – „Child Sexual Abuse Prevention and Education“ 2022-2024), projekta koji finansira Evropski fond za unutrašnju […]

Započela realizacija Kalendara takmičenja za školsku 2023/2024. godinu

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održano kantonalno takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz nastavnog predmeta Njemački jezik. U odnosu na prethodne godine, ove godine je na prijedlog Aktiva nastavnika njemačkog jezika Kalendarom takmičenja obuhvaćeno i kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz […]

Počeo obavezni predškolski program u BPK Goražde

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je počela realizacija obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Tim povodom u parku „Plavi cvijet“ upriličena je svečanost kojoj je prisustvovala i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić. Ove godine programom čiju realizaciju u potpunosti finansira resorno […]

Kurikularnom reformom do kvalitetnog obrazovanja na prostoru BPK Goražde

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić sa šeficom Misije OSCE-a Terenski ured Foča Marijom Mirceska koja predstavlja Organizaciju za sigurnost i saradnju u Evropi, potpisala je danas Memorandum o razumijevanju s ciljem provedbe kurikularne reforme zasnovane na ishodima učenja u obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona. Podršku aktivnostima […]

U susret Danu nezavisnosti

U okviru Programa obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde i Pedagoškog zavoda BPK održano je takmičenje  u literarnim i likovnim radovima za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja BPK Goražde.                 Škola domaćin  […]

Saradnja sa IRPO-om u segmentu stručnih usavršavanja

Na osnovu memoranduma o saradnji u oblasti obrazovanja koje su potpisala dva ministarstva, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, započeli smo realizaciju konkretnih aktivnosti. Naime na poziv IRPO-a (Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja kantona Sarajevo), direktori naših škola kao i stručni saradnici (pedagozi, […]

Održan seminar za nastavnike OMŠ „Avdo Smailović“ u Goraždu

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Osnovnoj  muzičkoj školi „Avdo Smailović“  održan je seminar za nastavnike o temi „Sedam truba i klavir“. Predavači o ovoj temi bili su Aleksandar Arsić i magistrica klavira Aida Mušanović Arsić nekadašnja učenica muzičke škole u našem gradu, koja je nakon Sredenje muzičke škole u Sarajevu i završenog […]

Nastavnici i stručni saradnici iz FBiH na specijalističkoj obuci u Goraždu

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, domaćini su dvodnevne specijalističke edukacije za suce i sutkinje „Projekt građanin“ online takmičenja s digitalnim portfolijem praktične nastave, na kojem su učešće uzeli nastavnici iz cijele Federacije BiH. Obuka koja se održava u prostorijama OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ u Goraždu, održava […]

Nastavak realizacije Programa stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jučer je u Koncertnoj sali OMŠ “Avdo Smailović” Goražde upriličeno  stručno predavanje s radionicama za nastavnike biologije i hemije u osnovnim i srednjim školama. Gost predavač je bila dr.sc.Denisa Žujo Zekić, sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. U pozitivnoj i motivirajućoj atmosferi se govorilo o motivaciji učenika za […]