Započeo trodnevni seminar o temi „Sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za Stručni tim BPK-a Goražde“

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod BPK Goražde u saradnji sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH, organizovalo je trodnevni seminar o temi „Sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za Stručni tim BPK-a Goražde“.

Jedna od tema seminara koji je započeo danas je kurikularna reforma u obrazovnom procesu čiji je cilj unapređenje sistema obrazovanja koji se trenutno provodi na nivou BiH te njegovo usklađivanje s evropskim standardima.

Predavači o ovoj temi su eminentni stručnjaci iz naše zemlje ali i regiona, a nastavno osoblje, njih 38 kojih se prijavilo za ovaj vid edukacije će imati mogućnost steći nova znanja i vještine koje će kasnije moći primjeniti u odgojno – obrazovnom procesu.

„Obuka je specifična po tome što imamo sudionike iz drugih administrativnih jedinica u FBiH, koj

e su uradile više po pitanju kurikularne reforme u odnosu na nas. Ovo je fantastična prilika da razmjenimo iskustva, da sve negativne pojave koje su se desile u njihovom reformnom procesu mi iskorjenimo i ne ponovimo iste greške, koristeći njihova iskustva, kako bi smo donijeli što bolja i kvalitetnija rješenja po pitanju našeg nastavnog procesa i naših učenika generalno“ – kazo je direktor Pedagoškog zavoda Admir Kurtović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedan od predavača sa dugogodišnjim iskustvom je Snježana Koren predstavnica katedre za metodiku u nastavi na Filozofskm fakultetu Sveučilište u Zagrebu.

„Ono o čemu mi danas ovdje govorimo jeste reforma nastavnih planova i programa u Bosansko-podrinjskom kantonu, u smijeru izrade novih dokumenata koji se temelje na kurikularnom pristupu. Ovo je pristup koji bi trebao imati više učenika u središtu kompletnog nastavnog procesa i unijeti savremene trendove u obrazovanje u ovom kantonu. Reforma je itekako važna zbog toga što je riječ o jednom drugačijem pristupu koji omogućava djeci da imaju aktivan pristup sadržaju, mjenjaju određene metode i općenito da prakticiraju filozofiju podučavanja“ – naglašava Koren.

 

Započeo trodnevni seminar o temi „Sveobuhvatna obuka za izradu predmetnih kurikuluma za Stručni tim BPK-a Goražde“

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn