Održana Javna rasprava o upisu učenika u srednje škole za školsku 2024/25. godinu

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, danas je održana Javna rasprava o upisu učenika u srednje škole na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2024/25. godinu.

Na javnoj raspravi predstavljen je prijedlog plana upisa učenika u srednje škole za narednu školsku godinu, kao i rezultati provedene ankete u okviru koje su se učenici devetih razreda osnovnih škola izjasnili o izboru željenih zanimanja, a detalje plana upisa predstavili su resorna ministrica Adisa Alikadić-Herić i direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde Admir Kurtović sa saradnicima.

Nakon konstruktivne javne rasprave ministrica Alikadić-Herić izrazila je  nadu da će se nakon obavljenih konsultacija i realizacije preostalih aktivnosti donijeti optimalno rješenje u pogledu vrste i broja odjeljenja u srednjim školama koja će biti upisana u narednoj školskoj godini.

Na javnoj raspravi je istaknuto da će resorno ministarstvo, prije donošenja prijedloga odluke o upisu učenika u srednje škole, razmotriti iznesene primjedbe i sugestije, kao i rezultate provedene ankete, a konačnu odluku o upisu učenika u srednje škole donijet će Vlada BPK Goražde.

Održana Javna rasprava o upisu učenika u srednje škole za školsku 2024/25. godinu

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn