Počeo obavezni predškolski program u BPK Goražde

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je počela realizacija obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Tim povodom u parku „Plavi cvijet“ upriličena je svečanost kojoj je prisustvovala i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić.

Ove godine programom čiju realizaciju u potpunosti finansira resorno ministarstvo, obuhvaćeno je  226 budućih prvačića na nivou BPK Goražde, a za svako dijete obezbijeđen je didaktički material, užina i ljekarski pregled. Program u trajanju od 150 sati započeo je danas a trajat će do 31. maja 2024. godine.

Formirano je deset grupa, četiri grupe  obavezni program pohađaju u parku „Plavi cvijet“, po jedna grupa u prostorijama OŠ „Ustikolina“ u općini Foča u FBiH i OŠ „Vitkovići“ u Vitkovićima,  dok je za dvije grupe program organizovan u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde u Goraždu. U mjestima gdje je izrazito mali broj djece, predviđeno je da se ona pridruže redovnoj nastavi u odjeljenjima područnih škola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Trenutno je u programu 226 djece a u razgovoru sa menadžmentom,  dobili smo informacije da ima roditelja koji još uvijek žele da prijave djecu, tako da se nadam da ćemo imati još više djece koja će u ovoj godini pohađati obavezni predškolski program. Ono što je najvažnije jeste, da će djeca  sa kojom će raditi stručno osoblje, prema tačno utvrđenom planu i programu imati uslove za usvajanje vještina,   kako bi se što lakše prilagodili polasku u školu“—kazala je ministrica Adisa Alikadić-Herić.

Prema riječima direktorice JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde Emine Selimović,  obavezni program na području našeg kantona već 13 godina uspješno se realizira na području našeg kantona.

„Akcenat je na socijalizaciji djece, da se kroz igru i razne aktivnosti što adekvatnije pripreme za polazak u školu, a pozitivni efekti programa iz prethodnih godina to najbolje pokazuju“-kazala je direktorica Selimović.

IZVOR: https://bpkg.gov.ba/vijesti/133760/poceo-obavezni-predskolski-program-u-bpk-gorazde-2

 

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn