Kurikularnom reformom do kvalitetnog obrazovanja na prostoru BPK Goražde

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić sa šeficom Misije OSCE-a Terenski ured Foča Marijom Mirceska koja predstavlja Organizaciju za sigurnost i saradnju u Evropi, potpisala je danas Memorandum o razumijevanju s ciljem provedbe kurikularne reforme zasnovane na ishodima učenja u obrazovnim ustanovama na prostoru našeg kantona. Podršku aktivnostima koje su rezultirale potpisivanjem ovog značajnog dokumenta pružila je i Vlada BPK Goražde a potpisivanju je prisustvovao i premijer BPK Goražde Edin Ćulov.

Radi se o vrlo značajnom procesu, a cijeneći razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje opće obrazovanje zasnovano na ishodima učenja u BPK Goražde, kako je istaknuto strane potpisnice će bti posvećene partnerstvu i pružati podršku i pomoć u provedbi dogovorenog plana aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu, odnosno do kraja mjeseca decembra 2024. godine.„Radi se o kurikularnoj reformi koja podrazumjeva definisanje poboljšanja kvaliteta obrazovanja preko definisanja ishoda učenja u kojem se akcenat stavlja na učenike i ishode učenja, umjesto kako je to do sada bila praksa na sadržaj iz udžbenika. Mi koristimo priliku da pozovemo nastavni kadar i eksperte i roditelje da uzmu aktivno učešće u ovom procesu, da podrže ovaj proces, a Misija OSCE-a u BiH ostaje posvećena u pružanju podrške BPK Goražde u njihovim naporima da poboljšaju inkluzivnu nastavu i svakako kvalitet obrazovanja na ovom prostoru“- nakon potpisivanja kazala je šef Misije OSCE-a Terenski ured Foča Marija Mirceska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da se radi o veoma značajnom dokumentu, koji će biti osnova za jedan novi proces u oblasti obrazovanja, potvrđuje i resorna ministrica.

„Ovo je historijski dan za proces obrazovanja na području našeg kantona. Dosadašnji nastavni planovi i programi su predviđali da djeca uče iz sadržaja udžbenika a sada će kurikularnom reformom usvajanje znanja biti zasnovano na ishodima učenja i ja ovu priliku koristim da se zahvalim Misiji OSCE-a u BiH, na podršci koju nam pružaju, kao partneri u unaprijeđenju obrazovnog procesa. Slijedi obuka nastavnog kadra od strane relvantnih stručnjaka iz ovlaštenih institucija a nakon toga konkretno ćemo krenuti u kurikularnu reformu“-pojasnila je ministrica Adisa Alikadić-Herić.

Prema riječima premijera Ćulova, Vlada BPK Goražde u potpunosti podržava saradnju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa Misijom OSCE-a u BiH, koja ima za cilj stvaranje boljih uslova obrazovanja u obrazovnim ustanovama što je veoma bitno za budućnost naše djece.

IZVOR: https://bpkg.gov.ba/vijesti/133548/u-tom-cilju-resorno-ministarstvo-sa-misijom-osce-a-u-bih-potpisalo-memorandum-o-razumijevanju

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn