Započela realizacija Kalendara takmičenja za školsku 2023/2024. godinu

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održano kantonalno takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz nastavnog predmeta Njemački jezik. U odnosu na prethodne godine, ove godine je na prijedlog Aktiva nastavnika njemačkog jezika Kalendarom takmičenja obuhvaćeno i kantonalno takmičenje učenika osnovnih škola iz ovog predmeta. Četiri su kategorije takmičenja, prema nivoima A2, B1 i B2, a najuspješniji takmičari će biti upućeni na  Olimpijadu njemačkog jezika, koju  kao državno takmičenje organizira Goethe Institut BiH u Sarajevu, 19. aprila 2024.godine.

Za najuspješnije takmičare su predviđene i novčane nagrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osim takmičenja iz predmeta Njemački jezik, Kalendarom takmičenja su obuhvaćeni i nastavni predmeti Matematika, Fizika, Engleski jezik, Islamska vjeronauka te Građansko obrazovanje / Demokratija i ljudska prava.

Takmičenja učenika su vid podrške učenicima osnovnih i srednjih škola koji zahvaljujući svom talentu, znanjima, vještinama i sposobnostima mogu i žele ostvariti više od onog što im je ponuđeno kroz redovan nastavni proces.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod u narednom periodu planiraju intenzivirati aktivnosti podrške talentiranim učenicima, te će im osim dodatne nastave, vannastavnih aktivnosti i takmičenja biti pružena podrška kroz programe rada s nadarenim učenicima te formiranje timova za izvrsnost.

Rezultati kantonalnog takmičenja iz njemačkog jezika za školsku 2023. 2024

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn