Unapređenje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini u skladu sa zaključcima iz Rige za period 2021-2030

Dvodnevna konferencija „Unapređenje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini u skladu sa zaključcima iz Rige za period 2021-2030“ održana je u Sarajevu 29. i 30. novembra. Organizirali su je Austrijska agencija za obrazovanje i internacionalizaciju OeAD, Njemačka agencija za međunarodnu saradnju GIZ i Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Konferencija je okupila obrazovne vlasti sa svih nivoa u Bosni i Hercegovini, donosioce odluka i brojne međunarodne i domaće stručnjake i praktičare stručnog obrazovanja, a otvorili su je pomoćnik ministra civilnih poslova BiH i ambasadori triju zemalja organizatora.
U fokusu konferencije bila je implementacija strateškog dokumenta „Unapređenje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja i osposobljavanja u Bosni i Hercegovini u svjetlu zaključaka iz Rige za period 2021-2030“. Ovaj dokument kojeg je usvojilo Vijeće ministara 2021. godine, čini osnovu svih projekata i razvoja u oblasti stručnog obrazovanja i obuke. Fokusira se na prioritetne oblasti razvoja u sistemima stručnog obrazovanja i osposobljavanja u Bosni i Hercegovini uzimajući zaključke iz Rige kao referentni okvir.
Zaključke iz Rige su usaglasili ministri nadležni za stručno obrazovanje i obuku zemalja članica EU, zemalja kandidata za članstvo u EU i zemalja Evropskog ekonomskog prostora.
Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn