CIVITAS godišnja konferencija

Godišnja konferencija Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS tradicionalni je susret predstavnika obrazovnih vlasti, stručnjaka i nastavnika praktičara, organiziran s ciljem da se zajednički analiziraju stanje, problemi i perspektiva odgoja i obrazovanja za demokratske vrijednosti, odgovorno demokratsko građanstvo i demokratsku participaciju. Tema ovogodišnje konferencije bila je “Školski programi građanskog obrazovanja i njihov doprinos očuvanju i osnaživanju kulture mira ”

Obrazovanje koje doprinosi kulturi mira polazi od toga da mir nije tek odsustvo konflikta i usredotočeno je na razvoj interpersonalnih i građanskih kompetencija za koje su ljudska prava, sloboda i poštivanje dostojanstva svakog pojedinca temeljne vrijednosti na kojima počiva demokratsko društvo. Usmjereno je na razvoj vještina nenasilnog komuniciranja i transformaciju sukoba, usvajanje znanja potrebnih za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskim procesima javnog odlučivanja, osnaživanje osjećaja (su)odgovornosti za zajedničko dobro i poticanje kritičkog mišljenja. Prepoznavanju ove koleracije posvećen je cjelokupan program Godišnje konferencije koja je rezultirala inicijativom za pripremu zbirke oglednih i inovativnih praksi, primjera vježbi i zadataka za provjeru naučenog kroz koje će se, u postojećim sadržajima i metodama rada, prepoznati oni elementi koji osnažuju kulturu mira i nenasilja u učionici, školi i zajednici.  Ovoj konferenciji prisustvovali su i predstavnici BPK Goražde,

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn