STANDARDI I MODEL STRUČNOG USAVRŠAVANJA DIREKTORA/DIREKTORICA PREDŠKOLSKIH USTANOVA, OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Standardi i model stručnog usavršavanja direktora/direktorica predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola svoje uporište nalazi u sve složenijim društvenim i organizacijskim zahtjevima i
izazovima s kojima se u svom djelovanju susreću odgojno-obrazovne odgojno-obrazovne ustanove, a time i direktori/direktorice ustanova kao rukovodioci. Polazeći od zahtjeva osiguranja kvaliteta i principa cjeloživotnog učenja, razvoj stručnih kompetencija direktora obrazovnih ustanova prepoznaje se kao važan indikator koji zahtijeva sistemski pristup u kreiranju smjernica i izradi dokumenta koji će uvažiti potrebe prakse, biti kompatibilan s poslovima i zahtjevima rukovodilaca odgojno-obrazovne ustanove i ponuditi standarde i model stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja, ličnih i svih ostalih kompetencija.

Prepoznavši potrebu i značaj stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja direktora/direktorica obrazovnih ustanova, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Pedagoški zavod pristupili su izradi ovog programa. Program sadrži polazište, smjernice, definira kompetencije i standarde direktora/direktorica odgojno obrazovnih ustanova strukturiranih u oblasti rada, kao i model stručnog usavršavanja, koji je podijeljen u 8 različitih modula. Program je izradila Radna grupa, koju su sačinjavali predstavnici resornog ministarstva, direktor i savjetnici Pedagoškog zavoda, direktori/direktorice predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Smjernice možete pročitati na sljedećem linku : https://pzbpkgorazde.ba/wp-content/uploads/2022/12/PDF-Standardi-i-model-strucnog-usavrsavanja-direktora-261022.pdf

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn