Razvoj saradnje između škole i aktera u školskoj zajednici i lokalnoj zajednici

Danas je u Organizaciji Pedagoškog zavoda a u saradnji sa mislijom OSCE-a počela dvodnevna obuka direktora osnovnih i srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što je radna grupa uspješno završila  Standarde i models stručnog usavršavanja direktora/direktorica predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola dogovoreno je da se realizuje dvodnevna radionica na temu “Razvoj saradnje između škole i aktera u školskoj i lokalnoj zajednici.”

Ovo je sam jedna u nizu od obuka koje će u narednom periodu za menadžmente škola organizirati Pedagoški zavod BPK.  Cilj ovih obuka je sistematsko i plansko unapređenje kompetencija (znanja, vještina i stavova) direktora/direktorica predškolskih, osnovnih i srednjoškolskih ustanova u svrhu osiguranja kvaliteta odgoja i obrazovanja.

Savremena škola se sve više bavi konceptom samorazvoja te tako dobija nove i složenije zadatke. Od svih učesnika odgojno-obrazovnog procesa u školi zahtijeva se kvalitetan i optimalan rad u kontekstu stalnih promjena. Direktori/direktorice škola nisu izuzeti od toga. Prepoznavanje potrebe za kontinuiranim stručnim usavršavanjem direktora/direktorica škola sve je izraženije. Tokom godina, Ministarstvo i Pedagoški zavod su, do neke mjere, odgovarali na te potrebe. Međutim, kao i na većinu zahtjeva koje obrazovanje postavlja, koji su svakog dana sve veći i veći, odgovori su bili stihijski. Zbog potreba za usavršavanjem direktora/direktorica u vođenju i upravljanju školama, ali i uočenog zaostajanja za procesima stručnog i odgovarajućeg razvoja vodećih ljudi u školama, kakav imaju direktori/direktorice u većini razvijenih zemalja, ovaj problem i kod nas postaje sve aktuelniji.

 

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn