Saradnja u oblasti obrazovanja sa OeAD-om

Danas je u zajedničkoj organizaciji Pedagoškog zavoda BPK i Regional Cooperation Office Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia on behalf of the Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research, and the OeAD  održan zajednički okrugli stol s predstavnicima  Službe za zapošljavanje,  udruženja poslodavaca, obrtničke komore, Privredne komore, predstavnika tripartitnog vijeća i naravno škola gdje je predstavljen akcioni plan i prioriteti  u srednjem stručnom obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu ranije dogovorenog i analize dokumenta „Poboljšanje kvaliteta i relevantnosti stručnog obrazovanja u BiH na osnovu zaključaka iz Rige, Prioriteti razvoja“ za Bosansko-podrinjski kanton Goražde su:

  • Uključenost socijalnih partnera u stručno obrazovanje i obuku u kreiranje politika u stručnom obrazovanju

AKTIVNOSTI

1. Upisnu politiku u srednje škole uskladiti sa potrebama tržišta rada;

2. Konkretniji pristup i uključenost privrednih subjekata u donošenju i izmjeni NPP-a);

  • Program obuka za nastavnike – uspostavljanje efikasnog sistema stručnog usavršavanja nastavnika;

AKTIVNOSTI

1. Izraditi akreditovane programe obuke;

2. Definisati obavezne obuke nastavnika jednom godišnje u organizaciji Pedagoškog zavoda).

Realizacijom pomenutih prioriteta i samog akcionog plana kroz uključenost svih sovijalnih partnera dodatno cemo unaprijediti i osnažiti  srednje stručno obrazovanje u Bosansko-podrinjskog kantonu Goražde.

 

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn