Sa predstavnicima Misije OSCE-a razgovarano o organizaciji i mogućnostima izrade predmetnih kurikuluma u osnovnom i srednjem obrazovanju

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod BPK Goražde u saradnji sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH danas je za direktore osnovnih i srednjih škola sa prostora našeg kantona organizovalo prvi inicijalni sastanak o temi „Izrada predmetnih kurikuluma u BPK Goražde“ s akcentom na organizaciju i mogućnosti realizacije ovog vida reforme u našem kantonu.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”, pruža podršku unaprijeđenju obrazovnog procesa,  a kako je naglašeno danas, podrška resornom Ministarstvu i Pedagoškom zavodu BPK Goražde neće izostati u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje, zasnovanih na ishodima učenja, u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definiranim na ishodima učenja u BiH, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema riječima ministrice Adise Alikadić-Herić,  pred Ministarstvom je mnogo posla kako bi se pristupilo provođenju cjelovite reforme obrazovanja na području BPK Goražde, ali da se nada da će to raditi ubrzano s obzirom da su naši prosvjetni radnici kao stručan kadar koji je i do sada uspješno obavljao radne zadatke, ovu reformu iznijeti na jedan kvalitetan način.

„Kurikularna reforma podrazumjeva da prosvjetni radnici rade na ishodima, a to je da se prosvjetnom radniku daje sloboda kod korištenja metoda da određenu temu ili oblast prenese na učenika, kako bi je shvatio na najbolji mogući način. Jedan od benefita kurikularne reforme u obrazovanju jeste i naglašena međupredmetna povezanost, što je savremeni način podučavanja svugdje u svijetu, a u planu ministarstva je ovaj vid reforme u naše škole uvesti već od naredne školske godine“- kazala je ministrica Alikadić-Herić.

Da se radi o složenom procesu o kojem se razgovaralo i ranije potvrđuje i direktor Pedagoškog zaovda BPK Goražde Admir Kurtović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„S obzirom na specifičnost našeg kantona i ograničenost resursa sa kojim raspolaže, mi smo prolongirali početak te reforme u našem kantonu, kako bi smo poučeni iskustvom većih administrativnih jedinica kao što je Kanton Sarajevo, krenuli u proces već od naredne godine.  Za realizaciju, finansijska sredstva su obezbjeđena putem Misije OSCE-a direktno iz Evropske unije, a uvođenje reforme i predstavlja jedan od uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju“- naglasio je direktor Kurtović.

IZVOR:https://bpkg.gov.ba/vijesti/129736/sa-predstavnicima-misije-osce-a-razgovarano-o-organizaciji-i-mogucnostima-izrade-predmetnih-kurikuluma-u-osnovnom-i-srednjem-obrazovanju

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn