Praktični priručnik za nastavu u srednjim školama – Poslovni plan

Sve veći broj srednjih škola na području Bosne i Hercegovine uvodi predmet Preduzetništvo (Poduzetništvo) u nastavni proces kao obavezni ili fakultativni predmet s ciljem da se kod učenika/ca razvije preduzetnička kompetencija kao jedna od ključnih učeničkih kompetencija prepoznatih Evropskim referentnim okvirom. Nesumnjivo su u pitanju velike i dugoročne koristi od ovih preduzetničkih znanja i kompetencija, kako za učenike/ce tako i za društvo u cjelini. Te kompetencije trebaju dovesti do brojnih društvenih koristi kao što su: povećanje broja pokrenutih novih preduzeća i obrta, bolje snalaženje mladih osoba nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, veća stopa zaposlenosti mladih, njihovi proaktivniji postupci u pogledu rješavanja problema koji postoje u društvu itd., a posljedično i bolja konkurentnost društva i države.

U okviru projekta „Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta“ (EGG2) finansiranog od strane   Vlada Kraljevine Norveške, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), izrađen je Praktični priručnik za nastavu u srednjim školama – Poslovni plan. Autor ovog priručnika je Armin Avdić, magistar ekonomskih nauka sa specijalizacijom u poslovnoj ekonomiji.

Priručnik možete naći na sljedećem linku: Priručnik za nastavu u srednjim skolama – Poslovni plan

 

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn