Organiziran sastanak sa predstavnicama UNICEF-a

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, organiziran je sastanak s predstavnicama UNICEF-a, na kome se razgovaralo o mogućnostima intenziviranja saradnje kada je u pitanju unapređenje kvaliteta života i odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju.

Sastanku su prisustvovali ministrica Biljana Begović sa saradnicima te Sanja Kabil, šefica sektora obrazovanja, Fatima Čengic, šefica sektora zdravstva i Selma Kazić, šefica sektora socijalne politike u UNICEF BiH.

Ministrica je prezentirala aktivnosti Ministarstva koje su u prethodnoj godini realizirane u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde kada je u pitanju unaprjeđenje odgoja i obrazovanja, ali i osiguranje boljih uvjeta za napredovanje i socijalnu inkluziju djece s teškoćama, s fokusom na realizirani projekat „Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju“.

“Fokus aktivnosti u narednom periodu bit će stavljen na uspostavu Centra za rani rast i razvoj u BPK Goražde, a Ministarstvo za obrazovanje nije stalo niti će stati u cilju pomoći i podršci djeci i porodicama s teškoćama u razvoju. Nećemo posustati u plemenitoj misiji da svako dijete, a pogotovo djeca s teškoćama u razvoju, dobije priliku da iskaže i razvija svoje potencijale”, naglasila je ministrica Begović.

Dogovorene su konkretne aktivnosti koje UNICEF može podržati u narednoj godini, te naglašen značaj intenzivne intersektoralne saradnje obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva kada je u pitanju zaštita prava ove osjetljive kategorije stanovništva.
Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn