Održan sastanak Interresornog stručnog tima za izradu Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u zgradi Vlade Federacije BiH u Mostaru, danas je održan sastanak Interresornog stručnog tima za izradu Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Federaciji BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda  i Edin Herenda, inspektor Sektora kriminalističke policije MUP BPK, kao članovi Interresornog stručnog tima za izradu Okvirnog plana, koji ima zadatak da u roku od šest  mjeseci definiše mjere i aktivnosti kojim će institucije nadležne za prevenciju svih vrsta nasilja, dati doprinos preventivnom djelovanju u pogledu suzbijanja nepoželjnih ponašanja i nasilja u ustanovama koje se bave odgojem i obrazovanjem na nivou Federacije BiH.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn