Nastavnici i stručni saradnici iz FBiH na specijalističkoj obuci u Goraždu

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, domaćini su dvodnevne specijalističke edukacije za suce i sutkinje „Projekt građanin“ online takmičenja s digitalnim portfolijem praktične nastave, na kojem su učešće uzeli nastavnici iz cijele Federacije BiH.

Obuka koja se održava u prostorijama OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ u Goraždu, održava se u okviru Programa stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika za školsku 2023/2024.godinu, a   realizira je Obrazovni centar za demoktatiju i ljudska prava CIVITAS, kao dugogodišnji partner Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ovaj način, Bosansko-podrinjski kanton Goražde predstavlja  primjer dobre prakse kada je u pitanju nastava građanskog obrazovanja , demokratije i ljudskih prava, a u fokusu ove specijalističke obuke je jačanje stručnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za organizaciju i realizaciju takmičenja „Projekt građanin“, gdje će učesnici obuke unaprijediti vlastite stručne kompetencije u ovoj oblasti, s ciljem razvoja građanskog aktivizma i razvijanja svijesti i vještina učenika da budu aktivni građani.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn