Nastavak realizacije Programa stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde jučer je u Koncertnoj sali OMŠ “Avdo Smailović” Goražde upriličeno  stručno predavanje s radionicama za nastavnike biologije i hemije u osnovnim i srednjim školama.

Gost predavač je bila dr.sc.Denisa Žujo Zekić, sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru. U pozitivnoj i motivirajućoj atmosferi se govorilo o motivaciji učenika za usvajanje funkcionalnih znanja iz oblasti prirodnih nauka, načinima ocjenjivanja, a ovom prilikom  analizirani su i primjeri dobre prakse kada je u pitanju realizacija nastave izvan učionice.

Edukacije se i dalje nastavljaju ,  tako da će se dana  16.januara 2023. godine , paralelno održavati tri edukacije. Radi se o  drugom  krugu  obuke za rad sa učenicima koji se školuju po IOOP -u, a predavanje će održati prof. Kasim Tatić s Ekonomskog fakulteta Univeziteta  Sarajevo.  Prvi dan dvodnevne specijalističke edukacije za suce i sutkinje “Projekt građanin” online takmičenja s digitalnim portfolijem praktične nastave, na kojem će učešće uzeti i nastavnici iz cijele Federacije BiH, a obuku realizira Obrazovni centar za demoktatiju i ljudska prava CIVITAS, kao dugogodišnji partner Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn