Započele aktivnosti Plana obuka Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda BPK Goražde za mjesec januar 2024.godine

Predstavnici Ministarstva  za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, prisustvovali su danas obuci koju je za predstavnike projektnih škola u okviru Projekta pod nazivom THRIVE – “Smanjenje rizika i slučajeva nasilja u obrazovanju” u periodu od oktobra 2023. do decembra 2024. godine, na području Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, organizovala  međunarodna  organizacija Save the Children.

U BiH,  pored BPK Goražde, projekat će se provoditi i u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu a  ima za cilj osigurati da odabrane škole u BiH i Srbiji imaju uspostavljene sisteme i procedure za prevenciju nasilja u i oko škola, kao i za jačanje otpornosti na druge rizike i katastrofe koje mogu izazvati prekid usluga ili imati negativne efekte na školske zajednice. Podizanjem svijesti i jačanjem   kapaciteta djece, njihovih porodica, školskih stručnjaka i drugih relevantnih sudionika, kroz projekat će se nastojati ojačati spremnost djece i školske zajednice da prepoznaju, preveniraju i reaguju na nasilje i druge vrste rizika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj saradnje sa ovom međunarodnom organizacijom je uložiti zajedničke napore u realizaciji  aktivnosti koje će doprinijeti prevenciji nasilja i drugih vrsta rizika u obrazovnom sistemu te definisati buduće  korake,  koji bi rezultirali boljim uslovima kako za djecu tako i školsku zajednicu u BPK Goražde.

Djeca iz našeg kantona iz četiri projektne škole će  između ostalog biti podržana da osmisle, dizajniraju i sprovedu sopstvene kampanje javnog zagovaranja na temu zaštite od nasilja i drugih rizika, kako bi i sama doprinijela jačanju svijesti među svojim vršnjacima ali i širim zajednicama u ovoj oblasti.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn