Sa nastavnicima razgovarano o organizaciji i mogućnostima izrade predmetnih kurikuluma u osnovnom i srednjem obrazovanju

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod BPK Goražde u saradnji sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH danas je za nastavnike osnovnih i srednjih škola sa prostora našeg kantona organizovalo sastanak o temi „Izrada predmetnih kurikuluma u BPK Goražde“ s akcentom na realizaciju ovog vida reforme u našem kantonu.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta ”Kvalitetno obrazovanje kroz kurikularnu reformu”, pruža podršku unaprijeđenju obrazovnog procesa,  a kako je naglašeno danas, podrška resornom Ministarstvu i Pedagoškom zavodu BPK Goražde neće izostati u pogledu unapređenja kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja kroz razvoj predmetnih kurikuluma za osnovno i srednje obrazovanje, zasnovanih na ishodima učenja, u skladu sa dokumentom Zajednička jezgra nastavnih planova i programa definiranim na ishodima učenja u BiH, koji je donesen od strane Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH.

Prilog RTV BPk na 9.30 minuti

Dnevnik 24.1.2024.

 

 

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn