Organizovan sastanak sa direktorima škola sa područja BPK Goražde

Danas je u  prostorijama PZ BPK Goražde održan sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola. Na sastanku se   govorilo o aktivnostima na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu i uspostavljanju sistema interne i eksterne evaluacije škola koja se provodi u saradnji sa GIZ-ovim projektom „Stručno obrazovanje u BiH“.

Dogovoreni su koraci koji se moraju poduzeti u narednom periodu u koji će biti uključene sve škole i njihovi nastavnici, kao i njihova dinamika.

Također, bilo je govora   i o o ideji zajedničkog projekta sa RTV BPK Goražde koja je opredjeljena da u novoj programskoj šemi omogući sadržaje u kojima će fokus biti na obrazovnom procesu i njegovom unaprijeđenju.

Realizacijom projekata   javnosti će biti prezentirane različite teme iz oblasti obrazovanja s akcentom na unaprijeđenje obrazovnog procesa kao jednog od najznačajnijih segmenata društva.

Razgovarano je i o realizaciji redovnog nastavnog procesa u školama, te konstatovano da se nastava u svom osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde odvija prema nastavnom kalendaru i u skladu sa godišnjim planovima rada škola, bez ikakvih teškoća.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn