Uspostava sistema interne i eksterne evaluacije u BPK Gorazde

 

U okviru aktivnosti na jačanju kapaciteta Pedagoškog zavoda u Goraždu i uspostavljanju sistema interne i eksterne evaluacije stručnih škola koja se provodi u saradnji sa GIZ-ovim projektom „Stručno obrazovanje u BiH“, u toku je trodnevna radionica na temu „Inovativni razvoj škola kroz uvođenje instrumenata osiguranja kvaliteta (sistem upravljanja kvalitetom) u školama i izgradnju školskog sistema evaluacije na nivou nadzora škole“.

Ključne teme radionice su “Razvoj kvaliteta škola”, “Transformacija škola”, “Standardi kvaliteta”, “Standard kompetencija eksternih evaluatora”, “Pravni okvir za provođenje samoevaluacije i eksterne evaluacije” te svjedočenja projektnih škola u BPK Goražde.

Učesnici radionice su uposlenici Pedagoškog zavoda, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, članovi timova za upravljanje kvalitetom u dvije partnerske škole, direktori partnerskih škola i budući eksterni evaluatori.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn