Urađeni vodiči radi boljeg razumijevanja i primjenjivanja novousvojenih pravilnika

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 2018. godine sprovodi reformu srednjeg stručnog obrazovanja s ciljem uvođenja dualno organizovanog obrazovanja. U sklopu reforme Ministarstvo je donijelo nekoliko podzakonskih akata:

  • Pravilnik o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 9/18 i 1/20)
  • Pravilnik o praćenju, provjeravanju i ocjenjivanju učenika srednjih škola (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/21)
  • Pravilnik o polaganju mature i završnog ispita u srednjoj školi (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/21)

U cilju predstavljanja novina koje nose usvojeni pravilnici krajnjim korisnicima i olakšavanja njihove primjene izrađeni su: Vodič za uspješnu organizaciju i izvođenje praktične nastave kod poslovnog subjekta (2018. godine), Vodiči za vrednovanje postignuća učenika iz praktične nastave (2021. godine) i Vodič za provođenje završnog ispita u srednjoj školi (2021. godine).

Vodiči su nastali kao rezultat saradnje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u okviru projekta „Stručno obrazovanje u Bosni i Herecegovini“ finansiranog od Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit – BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC).

Vodiče možete preuzeti u pdf formatu ispod ove objave.

Nadamo se da će vam vodiči biti od koristi.

Za slučaj da imate dodatnih pitanja ili nejasnoća, pozivamo vas da kontaktirate Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na kontakt podatke navedene na ovoj internet stranici.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn