Dio aktivnosti usmjeren na osiguranje kontinuiranog profesionalnog razvoja za sve sudionike i realizatore odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u BPK Goražde

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, organizira i provodi edukacije i seminare za sudionike odgojno-obrazovnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Bosanko-podrinjskog kantona Goražde. S ciljem osiguranja kvaliteta edukacija, Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za realizaciju ovih aktivnosti angažira eksperte, univerzitetske profesore i certificirane edukatore / trenere iz date oblasti. Stručni savjetnici u Pedagoškom zavodu također također, u svojstvu predavača, provode edukacije za nastavnike i stručne saradnike u osnovnim i srednjim školama, ali su, osim uposlenika Pedagoškog zavoda, kao edukatori angažirani i uposlenici osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde, koji su stručni za određene oblasti.

U školskoj 2021/2022. godini, planirana je programska realizacija edukacije nastavnika i stručnih saradnika te asistenata u nastavi u ustanovama obrazovanja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U prethodnom periodu, prema riječima mr.sc. Emine Hadžić, stručne savjetnice za oblast obrazovanja, Pedagoški zavod je, u saradnji sa svojim partnerima (GiZ, Islamska vjerska zajednica – Odjel za školstvo, British Council, Save the Children i dr.)  značajan dio svojih aktivnosti usmjerio na osiguranje kontinuiranog profesionalnog razvoja za sve sudionike i realizatore odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

“ Uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koji je sufinansiran od strane Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne republike Njemačke (BMZ) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), realizovali smo edukaciju “Online didaktika” te  „Rodno odgovorno obrazovanje“, s ciljem stvaranja preduslova za online nastavu i unaprjeđenje digitalnih kompetencija nastavnog osoblja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Udruženje “Društvo ujedinjenih građanskih akcija” organizirali su  trodnevni program obuke za nastavnike u osnovnim školama i pedagoge o temi Primjena metodologije “Krugovi prijatelja” i “Planiranje tranzicije u obrazovanju”, a u saradnji sa Islamskom vjerskom zajednicom – Odjel za školstvo i OMŠ “Avdo Smailovć” Goražde, organizirana je i edukacija za nastavnike muzičke škole gdje su predavači bili doc. dr. hafiz Abas Jahja, prof.dr. Belma Šarančić-harmonika i prof. drAzra Medić- klavir” –riječi su Emine Hadžić.

Naglašava da je edukacija organizovana i za nastavnike bosanskog jezika i književnosti, a predavači su bili prof. dr. Ismail Palić – “Pragmatički sadržaji u nastavi i kultura komunikacije” i  prof. dr. Mirela Omerović – “Jezička kultura i aktivno slušanje kao preduvjet dobre komunikacije”.

Za asistente u nastavi i nastavnike koji rade s učenicima koji se školuju po IOOP-u u osnovnim i srednjim školama edukator o temi Odgojno-obrazovni rad sa učenicima sa posebnim potrebama – Djeca sa poteškoćama u odgojno-obrazovnom  procesu (vrste i karakteristike poteškoća, uloga učitelja i asistenata, Individualizirani odgojno-obrazovni program) bila je Vildana Obuća, diplomirani defektolog-ologofrenolog.

Za nastavnike koji nisu prošli obuku za korištenje web platformi (Office 365 i Google ClassRoom) te nastavnike kojima je potrebna dodatna edukacija u ovoj oblasti, edukaciju su organizovali Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Save the Children , a predavači su bili  mr.sc. Nijaz Zorlak i prof . Ermin Dragolj, ističu iz Pedagoškog zavoda BPK Goražde, uz poruku da će se seminari i edukacija nastavnog osoblja nastaviti i u idućem periodu prema utvrđenom Planu i programu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn