UČENICI SSŠ „DŽEMAL BIJEDIĆ“ IMALI PRILIKU SLUŠATI PREDAVANJE JEDNOG OD NAJBOLJIH PROFESORA NA SVIJETU

Vedran Zubić, profesor geografije iz Sarajeva, koji je nedavno u Indiji primio priznanje za jednog od najboljih profesora na svijetu, u ponedjeljak, 24.04.2023.godine je u SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde održao već drugo predavanje za učenike o temi “Cirkularna ekonomija i zaštita životne sredine”.

Učenici su pokazali interes za ovo inovativno predavanje i uzeli aktivno učešće u nastavnim aktivnostima. Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Adisa Alikadić-Herić, i predstavnici Pedagoškog zavoda BPK Goražde su podržali ovu aktivnost kao pozitivnu inicijativu koja za cilj ima pozitivne promjene u realizaciji nastavnog procesa, gdje je fokus stavljen na aktivno učenje i veći angažman učenika u realizaciji nastavnih sadržaja.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn