U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nastavljeno s realizacijom Programa stručnog usavršavanja

U organizaciji Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je nastavljeno s realizacijom Programa stručnog usavršavanja za odgajatelje, nastavnike i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kroz organiziranje edukacija.

Organizirane su obuke o temi “Diferencirano poučavanje” za nastavnike koji rade sa učenicima s teškoćama u razvoju, o temi “Komunikacija i odnosi” se realizira obuka za ukupno 80 učesnika u četiri termina tokom augusta; nastavnici koji u školama predaju matematiku i fiziku slušali su obuku o temi “Savremeni pristupi u planiranju nastave na bazi ishoda, metode i oblici rada, praćenje i vrednovanje rada učenika, ocjenjivanje i zaključivanje ocjena”; za nastavnike ekonomske grupe predmeta će biti organizirana obuka o poduzetništvu, a obuku za koju su nastavnici iskazali veliki interes, a realizirao je prof. Vedran Zubić, koji je proglašen jednim od najboljih nastavnika na svijetu, gdje se govorilo o savremenim metodama u nastavi, motivaciji učenika i razvijanju kritičkog mišljenja kod mladih. “Vodeći se iskazanim potrebama od strane odgojno-obrazovnih ustanova, nastojali smo da angažujemo predavače za uže stručne oblasti kao što su matematika, fizika, geografija, poduzetništvo, a za naredni period ćemo nastojati da osiguramo obuke i za nastavnike drugih predmeta”, ističu iz Pedagoškog zavoda.

Za septembar iz Pedagoškog zavoda najavljuju obuku za asistente u nastavi, čime će se osigurati da učenici s teškoćama u razvoju koji nastavu prate uz pomoć asistenta dobiju adekvatnu podršku s ciljem razvijanja njihovih punih potencijala.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn