Predstavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde učestvovali na konferenciji ”Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja” održanoj 17.01. do 18.01.2023. godine u Sarajevu.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić i stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emina Hadžić, zajedno sa predstavnicima sve tri srednje škole iz BPK Goražde prisustvovale su na konferenciji ”Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja” održanoj 17.01. do 18.01.2023. godine u Sarajevu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator konferencije je Njemačko društva za međunarodnu saradnju GIZ, uz podršku Ambasade SR Njemačke i Švajcarse ambasade. O temama iz oblasti socijalne inkluzije su govorili dr. Frederic Reichhart sa državnog univerziteta za inkluzivno obrazovanje u Parizu, Laurent Ruedin, savjetnik za socijalnu inkluziju u Švajcarskoj ambasadi, mr.sc. Emina Hadžić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu BPK Goražde, predstavnici Pedagoškog zavoda Zeničko-Dobojskog kantona, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, prof. dr. Lejla Kafedžić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, GIZ-a Srbija, a o ulozi pedagoga u socijalnoj inkluziji je govorila Nermina Karahmetović,  pedagogica u MSŠ “Enver Pozderović” Goražde.

Pored konferencijskog programa, organiziran je radno-konsultativni sastanak ministrice Alikadić-Herić sa menadžericom projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, Isabel Rapp, na kojem se govorilo o dosadašnjoj saradnji i planovima za aktivnosti u budućnosti.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn