REALIZACIJA NASTAVE U ONLINE SEDMICI

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić sa saradnicima Amirom Borovac-inspektoricom za obrazovanje, direktorom Pedagoškog zavoda BPK-a Admirom Kurtovićem i saradnikom za oblast srednjeg obrazovanja Arminom Zecom  je u petak, 03.02.2023.godine organizirala radne posjete osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, gdje se u prvoj sedmici drugog polugodišta školske 2022/2023.godine nastava odvija po online modelu.

Prilikom posjete školama je konstatovano da su uvjeti za odvijanje nastave po online modelu optimalni. Prisustvo učenika na časovima redovne nastave je kontinuirano, a nastavnici nisu nailazili na veće poteškoće u realizaciji nastavnog plana i programa, što je pokazatelj da škole raspolažu infrastrukturom za organizaciju nastave u online formatu, kao i da su nastavničke kompetencije za korištenje digitalnih tehnologija na izuzetno visokom nivou.

 

Škole su spremne i za doček učenika u učionicama, gdje se učenici očekuju u ponedjeljak, 06. februara. Osigurano je zagrijavanje školskih prostorija, organiziran prevoz za sve učenike, kao i stručan nastavni kadar za realizaciju nastave iz većine nastavnih predmeta.

     

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn