NASTAVLJENE EDUKACIJE ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

U sklopu programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je organizirao edukaciju za nastavnike razredne nastave o temi “Korektivna gimnastika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja” gdje je o iskustvima u radu sa djecom i zdravstvenom aspektu tjelesnog vježbanja govorio magistar sporta Džanan Obuća.

Alija Lapo je na edukaciji za odgajatelje govorio o vrijednostima igre i pokreta u procesu ranog učenja djece predškolske dobi, a na edukaciji za nastavnike predmetne nastave u osnovnim školama o pedagoškoj dimenziji savjetodavnog rada sa roditeljima.

Primjena modularnih nastavnih planova i programa je bila fokus obuke koju je za nastavnike u srednjim školama održao Ermin Dragolj, a o standardima kvaliteta u srednjem obrazovanju i odgoju su predavanje održali mr. sc. Nijaz Zorlak i Ermin Dragolj, stručni savjetnici za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Osim edukacija koje su organizirane u školskim prostorijama, prosvjetnim radnicima su, u saradnji sa partnerskim organizacijama, ponuđene i različite online obuke. Interes nastavnika za edukacije je nadmašio očekivanja organizatora, što će u konačnici imati pozitivne efekte na kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa na svim nivoima obrazovanja u našem kantonu.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn