Obavijest o edukacijama

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, organizira i provodi edukacije i seminare za sudionike odgojno-obrazovnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Bosanko-podrinjskog kantona Goražde. Edukacije su obavezne u skladu sa Programom stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja, te će prisustvo biti vrednovano u skladu sa Pravilnikom o praćenju, ocjenjivanju rada i sticanju stručnih zvanja nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama  te odgajatelja u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ br. 2/17).

U školskoj 2022/2023. godini  je planirana programska realizacija edukacije nastavnika i stručnih sardnika u ustanovama obrazovanja na prostoru Bosansko-podrinjskog kanrona Goražde.

U  skladu s planom aktivnosti, obavještavamo Vas o edukacijama koje će se održati sljedećim redoslijedom:

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i OMŠ “Avdo Smailovć” Goražde

PREDAVAČI I TEME:

 1. Ana Pokrklić, prof. flaute: “Tehnike disanja”
 2. Belma Tuzović Mujkić, prof. gitare: “Priprema za javni nastup”
 3. Master klas za učenike flaute i gitare
 4. Koncert za roditelje i goste

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Utorak, 10.01.2023.godine u 11.00 sati, koncertna sala OMŠ “Avdo Smailović” Goražde

Ciljna grupa učesnika: Nastavnici OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i DUGA – Društvo ujedinjenih građanskih akcija

TEMA: Obuka za primjenu “Easy to read” standarda u radu s djecom s intelektualnim teškoćama

PREDAVAČ: prof. dr. Lejla Kafedžić

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Ponedjeljak, 16.01.2023.godine u 10.00 sati, sala Biznis centra Goražde

Ciljna grupa učesnika: 25 nastavnika u osnovnim školama koji rade s učenicima s intelektualnim teškoćama (Potrebno je da škole dostave spiskove nastavnika koje predlažu za obuku na mail adresu Pedagoškog zavoda pz.bpkgo@gmail.com)

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA: 1. Standardi kvaliteta u srednjem obrazovanju i odgoju

PREDAVAČI: Mr.sc. Nijaz Zorlak i Ermin Dragolj, prof.

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Četvrtak, 19.01.2023.godine u 10.00 sati SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde Utorak, 24.01.2023.godine, aneks MSŠ “Enver Pozderović” Goražde u 12.00 sati, Četvrtak, 26.01.2023.godine STŠ “Hasib Hadžović” Goražde u 10.00 sati;

Ciljna grupa učesnika: nastavnici u srednjim školama

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Upravom za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvom goraždanskim

TEMA: Prezentacija projekta „Pod nebom vedre vjere – Islam i Evropa u iskustvu Bosne“

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Srijeda, 18.01.2023. godine u 10.00 sati, Sala Nane Have Tatarević u Islamskom kulturno-obrazovnom centru

Ciljna grupa učesnika: direktori osnovnih i srednjih škola, nastavnici historije, bosnakog jezika, likovne i muzičke kulture

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEME I PREDAVAČI: Mirela Omerović, Dalila Potogija, Ajla Džiho, Edina Konak, Leila Hamzagić-Kovačević, Aida Bešlagić-Jašarević, Edina Filipović, Merhunisa Čerkez, Emina Dautbašić: “Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa” – promocija priručnika; Promotori: Emina Hadžić i Lejla Hodžić

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Četvrtak, 19.01.2023.godine u 11.00 sati, aneks MSŠ “Enver Pozderović” Goražde

Ciljna grupa učesnika: Nastavnici bosanskog jezika i književnosti u osnovnim i  srednjim školama, nastavnici razredne nastave u osnovnim školama

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA: „Vrijednosti igre i pokreta u procesu ranog učenja djece predškolske dobi“

PREDAVAČ: Mr. Alija Lapo

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Ponedjeljak, 23.01.2023. godine u 17.00 sati, vrtić “Sunce” Goražde

Ciljna grupa učesnika: zainteresirani odgajatelji

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i DUGA – Društvo ujedinjenih građanskih akcija

TEMA: Edukacija nastavnika za rad s učenicima iz spektra autizma (diferencirano podučavanje)

PREDAVAČ: Nirvana Pištoljević

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Utorak, 24.01.2023.godine u 10.00 sati, sala Biznis centra Goražde

Ciljna grupa učesnika: 25 nastavnika u osnovnim školama koji rade s učenicima s teškoćama iz spektra autizma (Potrebno je da škole dostave spiskove nastavnika koje predlažu za obuku na mail adresu Pedagoškog zavoda pz.bpkgo@gmail.com)

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA:  Primjena modularnih nastavnih planova i programa u nastavnom procesu

PREDAVAČ: Ermin Dragolj, prof.

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Utorak, 24.01.2023.godine, STŠ “Hasib Hadžović” Goražde u 10.00 sati

Ciljna grupa učesnika: nastavnici u srednjim školama

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA: „Pedagoška dimenzija savjetodavnog rada sa roditeljima“

PREDAVAČ: Mr. Alija Lapo

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Srijeda, 25.01.2023. godine, aneks MSŠ “Enver Pozderović” Goražde u 10.00 sati

Ciljna grupa učesnika: zainteresirani nastavnici u osnovnim školama

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA:  Korektivna gimnastika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja

PREDAVAČ: Džanan Obuća, magistar sporta

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Četvrtak, 26.01.2023.godine, aneks MSŠ “Enver Pozderović” Goražde u 10.00 sati

Ciljna grupa učesnika: nastavnici razredne nastave

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA:  Upravljanje podacima u procesu samoevaluacije škola

PREDAVAČ: Ermin Dragolj, prof.

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: Petak, 27.01.2023.godine u 10.00 sati,  Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ciljna grupa učesnika: pedagozi u osnovnim i srednjim školama

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA:  Nastavničke kompetencije za kvalitetno inkluzivno obrazovanje;

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: https://nastavnickekompetencije.ba/

Ciljna grupa učesnika: zainteresirani nastavnici i stručni saradnici

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

TEMA: Digitalization and Inclusive Education

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: https://imoox.at/mooc/login/index.php

Ciljna grupa učesnika: zainteresirani nastavnici i stručni saradnici

 

 • ORGANIZATOR: Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i GIZ

TEME:

„E-nastava i didaktika učenja na daljinu“:

– Teorija i koncepti učenja i podučavanja na daljinu

– Bloom-ova taksonomija

– ASK model

– Pedagoške i informaciono-tehnološke kompetencije nastavnika/nastavnica

– Planiranje, dizajniranje i razvoj nastave na daljinu

– Kreiranje vlastitog materijala i priprema za čas na daljinu.

MJESTO I VRIJEME EDUKACIJE: https://tvet-academy.de/login/index.php

Ciljna grupa učesnika: zainteresirani nastavnici i stručni saradnici. (Potrebno je da škole dostave spiskove nastavnika koje predlažu za obuku na mail adresu Pedagoškog zavoda pz.bpkgo@gmail.com kako bi se blagovremeno nastavnicima dostavili pristupni podaci).

 

Potrebno je da odgojno-obrazovne ustanove svoje aktivnosti za januar 2023.godine usklade sa  navedenim edukacijama, kako bi se planiranim učesnicima omogućilo učešće u istim. Po pitanju prostora za realizaciju edukacija, menadžment ustanova treba osigurati odgovarajuće prostorije. Ukoliko dođe do promjena u planu edukacija, ustanove će biti blagovremeno obaviještene.

 

 

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn