Međusektorska saradnja kao imperativ u reformi srednjeg stručnog obrazovanja

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji sa Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 18. novembra održan je webinar pod nazivom „Pravni okvir za dualno organizovano stručno obrazovanje u BPK Goražde“.

Ovo je jedna u nizu aktivnosti projekta „Stručno obrazovanje u BiH“ koji finansiraju Njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Predstavnici obrazovnog i privrednog sektora su kroz panele razgovarali o značaju reforme srednjeg stručnog obrazovanja i uvođenju dualno organizovanog obrazovanja. Učesnici webinara imali su također priliku čuti iskustva krajnjih korisnika obrazovanja – učenika koji obavljaju nastavu u realnom radnom okruženju.

“Reformski poduhvat u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja započeli smo 2018. godine na inicijativu privrednog sektora. Osnovna prava i obaveze aktera uključenih u organizaciju praktične nastave izvan škole nisu imala uporište u normativnom aktu. Privrednici su zahtijevali sistemska rješenja, te smo zajedničkim snagama takva rješenja i ponudili kroz pravilnik. Reformu smo nastavili 2021. godine kroz donošenje pravilnika koji omogućavaju učešće predstavnika privrede u vrednovanju učenika iz praktične nastave i u provođenju završnog ispita. Dualno organizovano stručno obrazovanje poziva na integraciju sektora obrazovanja sa drugim sektorima u kojima se kreira politika ekonomskog razvoja, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje. Međusektorska saradnja je imperativ u reformi srednjeg stručnog obrazovanja“, rekli su ispred Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Predstavljeni su primjeri prakse iz BPK Goražde vezani za reformu srednjeg stručnog obrazovanja u pravcu razvoja pravnog okvira za dualno organizovano srednje stručno obrazovanje kroz donošenje seta pravilnika kojima se detaljno reguliše organizacija i izvođenje praktične nastave kod poslovnog subjekta, učešće predstavnika privrede u vrednovanju odgojno-obrazovnih postignuća učenika tokom praktične nastave, kao i učešće privrednika u provođenju završnog ispita.

“Od suštinskog je značaja da se mladim ženama i muškarcima daju perspektive za budućnost ovdje u BiH, na osnovu obrazovanja i obuke koja im omogućava da nađu pristojan posao koji im obezbjeđuje neophodan prihod za izdržavanje njih i njihovih porodica. Zadovoljstvo nam je što imamo partnere u Bosansko-podrinjskom kantonu koji prepoznaju značaj reformskih procesa u srednjem stručnom obrazovanju u stvaranju boljih mogućnosti zapošljavanja mladih i razvoja privatnog sektora. Djelovanje u trouglu – škole/privatni sektor/pedagoški zavodi i komore – jedan je od faktora uspjeha na kojima baziramo našu podršku”, rekao je Siroco Messerli, zamjenik šefa Misije i direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Učesnici webinara su diskutovali o načinu organizacije i izvođenja praktične nastave kod poslovnog subjekta, o osnovnim pravima i odgovornostima svih aktera, učešću predstavnika privrede u procesu vrednovanja odgojno-obrazovnih postignuća učenika tokom praktične nastave i završnog ispita, kao i o novim oblicima završnog ispita i Dnevniku praktične nastave.

“Prolazeći kroz razne izazove prilikom obuke i rekvalifikacije zaposlenika, privredni sektor uviđa značaj reforme stručnog obrazovanja. EMKA Bosnia je od samih početaka učesnik ove reforme, zahtijevajući sistematska rješenja prilikom reforme dualnog stručnog obrazovanja. Uz pomoć Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, kao i srednjih škola, naša kompanija obezbjeđuje obučene mentore i master trenera, provodi implementaciju Pravilnika na terenu, obezbjeđujući sve neophodne uvjete za provođenje praktične nastave učenika u proizvodnim pogonima i prostorijama kompanije. Mi kao predstavnici privrednog razvoja na području ovog kantona imamo obavezu da nastavimo dalji razvoj, kreirajući bolje uvjete za obrazovanje mladih kadrova, dajući im perspektivu za bolju budućnost i zaposlenje, imajući u vidu da će oni sutra biti ti koji će kontinuirano unaprjeđivati rad naših kompanija i društva.“, rekao je Faruk Imamović, master trener u kompaniji EMKA BOSNIA d.o.o.“

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn