ORGANIZIRANA EDUKACIJA ZA ASISTENTE U NASTAVI

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Udruženjem „DUGA – Društvo ujedinjenih građanskih akcija“ privode kraju  aktivnosti u realizaciji projekta „Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju“, koji za cilj ima unaprjeđenje obrazovnih i socijalnih usluga   za djecu i mlade s teškoćama u razvoju/invaliditetom.

Posljednja u nizu edukacija održana je danas u prostorijama Islamskog centra u Goražde a ovoj značajnoj temi  za asistente kao edukator-rehabilitator  govorila je  profesorica,  Zumreta Jejina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsjetimo, u 2023.godini,  u kontinuitetu su  organizirane edukacije nastavnika i stručnih saradnika, asistenata u nastavi, kao i odgajatelja u ustanovama odgoja obrazovanja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Realizirano je šest edukacija za grupe u čijem sastavu je učešće uzelo po 25 prosvjetnih radnika, a realizirali su ih eminentni stručnjaci iz oblasti rada sa djecom s teškoćama. Posebno su  bila  zastupljena djeca s poteškoćama iz spektra autizma a edukacije su obuhvatale i oblast saradnje škole i porodice, kao i podizanje  svijesti roditelja o značaju rane intervencije i identifikacije teškoća kod djece.

Osim edukacija za nastavnike realizirane su radionice za učenike s ciljem postizanja inkluzivne klime u školama, odnosno s ciljem unaprijeđenja sistema koji bi svakom djetetu dao šansu da uči u skladu sa svojim mogućnostima.

Kako bi se se uspješno realizirale radionice iz Programa pod nazivom “Moj krug podrške” a koje za cilj imaju razvoj vršnjačke podrške i prevenciju nasilnih oblika ponašanja u vršnjačkim grupama, angažovane su eminentne edukatorice u radionicama  za učenike, Anka Izetbegović i Alma Kudra.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn