Delegacija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na trodnevnoj CIVITAS konferenciji u Neumu

Na 24. godišnjoj konferenciji CIVITAS školskih programa građanskog obrazovanja, prisustvovali su premijer BPK Goražde Edin Ćulov, ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Adisa Alikadić-Herić te direktor Pedagoškog zavoda Admir Kurtović sa saradnicima.

 

 

 

 

 

 

 

 

U programu konferencije učešće je uzelo 120 nastavnika i nastavnica, stručnjaka i stručnjakinja, te predstavnika i predstavnica obrazovnih vlasti. Na konferenciji su prezentirani primjeri dobre prakse u nastavi građanskog obrazovanja, s ciljem razmjene iskustava i unapređenja rada nastavnika i njihovog kontinuiranog profesionalnog razvoja. S druge strane, predstavnici obrazovnih vlasti – ministarstva nadležna za oblast obrazovanja i pedagoški zavodi su prezentirali institucionalni okvir kojim se na nivou kantona osigurava da svi učenici u toku svog školovanja dobiju znanja, vještine i sposobnosti da budu aktivni građani demokratskog društva. Model građanskog obrazovanja i obrazovanja koje promoviše razvoj demokratskog društva u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde je predstavila inspektorica za obrazovanje Amira Borovac.

24.godišnja CIVITAS konferencija održava se pod pokroviteljstvom Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn