Bez obzira na sve poteškoće, rezultati učenika u učenju i vladanju zadovoljavajući

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u sklopu svojih redovnih aktivnosti vrši analize svih aspekata odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama, kako bi se stekao kvalitetan uvid u uvjete rada te planirale naredne aktivnosti.

S tim u vezi, danas je direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde Admir Kurtović sa saradnicima održao press konferenciju na kojoj je prezentovana analiza o realizaciji nastavnog procesa u školskoj 2020/2021.godini, s uporednom analizom o broju učenika te uspjehu učenika u učenju i vladanju za period od 2014/2015.školske godine do 2020/2021.godine u osnovnim i srednjim školama.

Na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovni odgoj i obrazovanje se realizira u šest redovnih osnovnih škola, jednoj osnovnoj muzičkoj školi i u tri srednje škole. Osnivač svih osnovnih i srednjih škola je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ove škole imaju karakter javnih ustanova.

Nastavni proces u školskoj 2020/2021.godini, kako je istaknuto na press konferenciji, realizovan je u specifičnim uvjetima. Potreba za realizacijom nastavnog procesa po online modelu se na globalnom nivou ukazala početkom 2020.godine kada je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju izazvanu korona virusom COVID 19. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama se organizirala prema Uputstvu o organizaciji odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama na području BPK-a Gpražde koju je donijelo Ministrastvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde  gdje je određeno da se nastava organizira sa skraćenim časovima i uz poštivanje svih epidemioloških mjera i naredbi propisanih od stane nadležnih institucija  ( Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Kriznog štaba Ministrstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  BPK-a Goražde i Zavoda  za javno zdravstvo BPK-a Goražde).

Sve škole su na kraju školske 2020/2021.godine podnijele  izvještaje o realizaciji nastavnog procesa , ukazujući na poteškoće i dajući preporuke za poboljšanje i unaprjeđenje rada. U periodu od 16.do 20.11.2020. godine te od 22.marta do 26.aprila 2021.godine nastava je organizirana kao online nastava. Bez obzira na poteškoće i različite modele organiziranja nastave, nastavni plan i program je u potpunosti realiziran za sve predmete, uz prilagođavanje metoda i oblika rada.

Kako ističe direktor Kurtović, analizirajući izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju na kraju nastavne godine može se zaključiti da je nastava u Bosansko-podrinjskog kantonu realizovana uspješno.

„ Prema izvještajima koji smo dobili od škola, nastavni plan i program je u potpunosti realizovan, mada je primjetno da su u svim školama, nastavničkim vijećima i stručnim službama kao jedan od ključnih problema u realizaciji nastave isticane otežavajuće okolnosti koje je ne samo u našem Kantonu, nego društvu i državi donijela pandemija koronovirusa, a samim tim i mjere o smanjenju časa na 30 minuta. U tim okolnostima, nastavnicima je bilo stvarno teško da realizuju nastavu, bez obzira u kojem dijelu nastave govorimo kako o redovnom, tako i on-line modelu i to je nešto što mi izdvajamo kao preporuku da u narednom periodu možda pokušamo da vratimo trajanje časa na 45 minuta, s tim da bi se svakako morale ispoštovati epidemiološke mjere koje nalažu nadležne službe. S jedne strane otežavajuća okolnost je trajanje dužine časa od 30 minuta, a s druge strane nedostatak za  održavanje dodatne ili dopunske nastave sa nadarenom i talentiranom djecom koji su izostali u ovoj školskoj godini i to su parametri koji su primjetni u izvještajima svih škola“- kazao je direktor Pedagoškog zavoda Admir Kurtović.

On ističe da su bez obzira na sve te okolnosti, rezultati koji su postigli učenici zadovoljavajući te je iskoristio ovu priliku da se zahvali svima koji su učestvovali u ovom procesu, prije svega nastavnom osoblju, koji su morali uložiti dodatne napore da realizuju nastavni plan i program i prenesu učenicima osnovna znanja i vještine.

,Osim prolaznosti učenika koja je na nivou prethodnih nekoliko godina, u izvještajima je analiziran i broj učenika u osnovim i srednjim školama.

„ To su parametri koji su veoma bitni za naš Kanton i s te strane moram reći da u osnovnim školama imamo dobar kontinuitet  broja upisane djece. Od 2014. godine do danas, u osnovnim školama  imamo samo troje djece manje u odnosu na period 2014/2015.godine, te nam ovaj podatak daje nadu da ipak ljudi ostaju na području našeg Kantona. Međutim,  zastrašujući parametar je daleko smanjen broj učenika u srednjim školama gdje smo u školskoj 2014/2015.godini  imali 1184  učenika, a sada imamo 785.  To je 399 učenika manje, što bi se ne samo mi u Pedagoškom zavodu Ministrastva za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport trebali pozabaviti time, nego genralno vlasti grada i kantona treba da vide u čemu je taj problem,“ izjavio je direktor Pedagoškog zavoda Admir Kurtović.

Na kraju iz Pedagoškog zavoda BPK Goražde naglašavaju da je učenicima pružena psiho-socijalna, odgojna komponenta gdje su stručni saradnici, nastavnici i kompletno osoblje – cijeli sistem bili tu da podrže djecu i u tom segmentu i to je jako važno naglasiti, s obzirom na težak period u kojem smo sve svi našli .

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn