Započele edukacije za nastavnike i stručne saradnike

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u saradnji sa Udruženjem “Duga” iz Sarajeva započeo je danas edukacije za nastavnike i stručne saradnike u sklopu aktivnosti profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja za školsku 2021/2022.godinu.

U skladu s Projektnim aktivnostima, planirano je učešće 40 nastavnika/ca i stručnih saradnika/ca iz Bosansko – podrinjskog kantona koji će pohađati oba programa obuke – 20 učesnika/ca po radionici

S ciljem osiguranja kvaliteta edukacija za realizaciju ovog projekta angažovani su eksperti za dvije obuke:

1. Obuka za primjenu metodologije vršnjačke podrške „Krugovi prijatelja” u trajanju od jedan dan (uživo) namijenjena je nastavnicima/ama razredne nastave, razrednicima u predmetnoj nastavi i stručnim saradnicima/ama kako bi se laše mogla realizirati Metodologija i pratiti rad s djecom kroz susrete i radionice. Rad s učesnicima/ama koji su pohađali obuku nastavlja se kroz online konsultacije (3 sata konsultacija) kako bi se pripremili za realizaciju metodologije u radu s djecom.

Ova metodologija je inovativna za nastavnike i odgajatelje u Bosni i Hercegovini i odgovara na potrebe djece, nastavnog kadra i roditelja.

Krajnji cilj je razvijanje funkcionalnog i sveobuhvatnog modela individualizovane podrške djeci sa teškoćama u socijalnom funkcioniranju koji doprinosi općoj dobrobiti svakog djeteta i podstiče njegov/njen cjelokupan razvoj i uključivanje u sistem redovnog odgoja i obrazovanja.

2. Program „Tranzicija u obrazovanju – iz predmetne u razredu nastavu“ u trajanju od jedan dan (uživo) namijenjen je nastavnicima/ama razredne nastave predmetnim nastavnicima petih razreda (razrednici) i stručnim saradnicima/ama  kako bi se što kvalitetnije pripremio proces tranzicije za djecu iz socijalno osjetljivih grupa.

Tranzicija u obrazovanju podrazumijeva situacije kada dijete prelazi:

  • iz kućnog okruženja ili predškolske ustanove u osnovnu školu
  • iz razredne u predmetnu nastavu
  • iz osnovne u srednju školu
  • iz srednje škole na visokoškolsku instituciju

Planskom i struktuiranom tranzicijom u odgoju i obrazovanju smanjuje se mogućnost nepredvidljivih situacija i izazova za dijete i porodicu, ali isto tako i za školu i nastavno osoblje, istaknuto je ovom prilikom.

Predavači na ovim obukama su Anka Izetbegović, profesorica francuskog i italijanskog jezika i književnosti i Alma Kudra, magistrica pedagogije.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn