Izrađene smjernice za unaprjeđenje rada s djecom koja imaju poteškoće u razvoju u BPK Goražde

Dokument koji sadrži smjernice za unaprjeđenje rada s djecom koja imaju poteškoće u razvoju u BPK Goražde, rezultat je šestomjesečnog rada radne grupe koja ga je sačinila u okviru projekta „ Jačanje mreže podrške za djecu i mlade s teškoćama u razvoju”. Projekat je realizovalo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, u saradnji sa Udruženjem za podršku inkluzivnom obrazovanju “DUGA”  iz Sarajeva,  uz finansijsku podršku Ambasade Norveške u BiH i UNDP-a, a u radnoj grupi za izradu, osim predstavnika Ministarstva i Pedagoškog zavoda, učešće su uzeli i predstavnici Gradske uprave Grada Goražde, osnovnih škola i predškolskih ustanova te Doma zdravlja.

Prema riječima ministrice Biljane Begović, izradom ovog dokumenta napravljen je izvrstan iskorak koji će voditi poboljšanju uslova za rad djece s poteškoćama u razvoju na prostoru našeg kantona, a u narednom periodu, u planu je realizacija i drugih projekata čija implementacija bi doprinijela većem pomaku kada je ova problematika u pitanju.

„Bili smo veoma realni pri izradi smjernica ističući sve nedostatke koji su prisutni u našem kantonu, tako da ćemo u saradnji sa Ministarstvom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Gradskom upravom Grada Goražde ići u pravcu da popravimo te nedostatke, a ono što je cilj Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport jeste da na kraju finalizujemo projekat otvaranjem jednog centra za rani rast i razvoj“-kazala je ministrica Begović.
U okviru projekta, između ostalog, angažiran je i logoped čije usluge koriste djeca predškolskog i osnovnog školskog uzrasta te nabavljena didaktička oprema koja će poslužiti u njihovom radu, uključujući i numika set, kao jednim inovativnim alatom za podučavanje matematičkih vještina.
Također, prema riječima Anke Izetbegović,  izvršne direktorice Udruženja za podršku inkluzivnom obrazovanju “DUGA”  iz Sarajeva, u okviru projekta educiran je i jedan dio nastavnog kadra, a u narednom periodu u planu je nabavka logopedskog aparata.

Kategorije
Arhiva novosti
Email
Twitter
Facebook
LinkedIn